Duurzaamheid bij NMC

De activiteiten van onze bedrijf is door „Comfort en bescherming voor een betere leven“ uitgelijnd. Deze Leitmotiv werd van onze 1600 medewerkers wereldbreed ondersteunde.
  Een van de doelen van NMC is sociale, duurzame en ecologisch verantwoorde actie. In het belang van klanten, medewerkers, aandeelhouders en voor de komende generaties is maatschappelijk verantwoord ondernemen onlosmakelijk verbonden met milieubescherming en duurzaamheid. Duurzaamheid is een onderdeel van de langetermijnstrategie en wordt permanent geïmplementeerd in de fabrieken door middel van concrete maatregelen.

NMC's verbintenis inzake klimaatbescherming

  • Verplichting in het Kader van „Responsible Care“ van de chemische industrie
  • Elektriciteit, 100% gebaseerd op hernieuwbare energiën
  • Eigen fotovoltaïsche installatie met een macht van 2,2 MW die volledig zelfvoorzienig is
  • Recycling van productieafval
  • Gecertificeerd milieuverklaring ISO 14001.
  • Verbetering van de energie-efficiëntie met 21% bij Eynatten in België
  • Vermindering van de CO2-uistoot per geproduceerde eenheid met 25% bij Eynatten in België
Klimaatbescherming is een voortgaand proces en daarom werkt NMC voortdurend aan verdere maatregelen voor een betere toekomst. Met het oog op het continu verbeteren van de energie-efficiëntie en het verder verminderen van CO 2 -emissies, worden onze producten en productiekanalen voortdurend geoptimaliseerd.

Download brochure  SUSTAINABILITY AT NMC