Isolatie voor de zelvers

Dubbel zo goed

Bij de vervaardiging van buisisolatie NMC Naturefoam®, wordt de CO2-uitstoot doorheen het productieproces herleid.

Door uw buizensysteem met NMC Naturefoam® te isoleren draagt u aanzienlijk bij tot de bescherming van het milieu wegens de brandstof die u bespaart.

U verlaagt ook de CO2-uitstoot, spaart geld en draagt tegelijkertijd bij tot de strijd tegen de klimaatopwarming!

Enkel door vanaf nu op een verantwoorde manier te handelen kunnen wij onze toekomst met succes gestalte geven!

  • Suikerriet genereert en zet meer CO2 om tijdens zijn groei dan dat het uitstoot bij de productie van buisisolatie. Bovendien kunnen wij op die manier zuinig omspringen met eindige energiebronnen, zoals aardolie, waarvan het gebruik in de toekomst steeds efficiënter zal moeten worden.

Duurzaam bouwen: RENOVATIE

Optimalisering

Energiezuinig en klimaatvriendelijk bouwen houdt in:
  • Spitstechnologieën op het vlak van verwarming, warm water en ventilatie.
  • Duurzame energie, zoals zonne-energie of warmtepompen als vervanging van fossiele brandstoffen.
  • Optimale isolatie van kabels/buizen om warmte- of koudeverliezen te beperken.