Isolatie voor de zelvers

Dubbel zo goed

Bij de vervaardiging van buisisolatie NMC Naturefoam®, wordt de CO2-uitstoot doorheen heel het productieproces tot nul herleid.

Door uw buizensysteem met NMC Naturefoam® te isoleren draagt u aanzienlijk bij tot de bescherming van het milieu wegens de brandstof die u bespaart.

U verlaagt ook de CO2-uitstoot, spaart geld en draagt tegelijkertijd bij tot de strijd tegen de klimaatopwarming!

Enkel door vanaf nu op een verantwoorde manier te handelen kunnen wij onze toekomst met succes gestalte geven!

  • Suikerriet genereert en zet meer CO2 om tijdens zijn groei dan dat het uitstoot bij de productie van buisisolatie. Op die manier kunnen wij onze CO2-uitstoot tot nul herleiden doorheen het hele productieproces van NMC Naturefoam®! Bovendien kunnen wij op die manier zuinig omspringen met eindige energiebronnen, zoals aardolie, waarvan het gebruik in de toekomst steeds efficiënter zal moeten worden.

    De milieuverklaringen van de producten die door het IBU (Institut für Bauen und Umwelt) gecertifieerd werden voor ons assortiment NMC Naturefoam®-producten bewijzen deze bewering.

    Download het certificaat
  • Bij de vervaardiging van NOMA®EASY XT volgens de vorige formule, bedroeg de CO2-uitstoot 62,8 kg per m³ schuim, terwijl de uitstoot voor gewone rubberisolatie 200 tot 220 kg CO2 per m³ schuim bedraagt.

Duurzaam bouwen: RENOVATIE

Optimalisering

Energiezuinig en klimaatvriendelijk bouwen houdt in:
  • Spitstechnologieën op het vlak van verwarming, warm water en ventilatie.
  • Duurzame energie, zoals zonne-energie of warmtepompen als vervanging van fossiele brandstoffen.
  • Optimale isolatie van kabels/buizen om warmte- of koudeverliezen te beperken.