Isolatie voor de zelvers

Zeker is zeker

Bij de productie van onze PE buisisolatie CLIMATUBE® easy en zip op basis van NMC Naturefoam®, wordt de CO2-uitstoot in het volledige productieproces tot nul verlaagd, vanaf het begin van het proces tot het verlaten van de fabriek.

Door uw leidingsysteem met onze producten te isoleren, bespaart u brandstof en draagt u in belangrijke mate bij tot bescherming van het milieu.

Zodoende vermindert u tevens de CO2-uitstoot, spaart u geld en helpt u tegelijkertijd mee in de strijd tegen de opwarming van de aarde!

 

 

 

Enkel door vanaf nu op een verantwoorde manier te handelen kunnen wij onze toekomst met succes gestalte geven!

  • Suikerriet genereert en zet meer CO2 om tijdens zijn groei dan dat het uitstoot bij de productie van buisisolatie. Bovendien kunnen wij op die manier zuinig omspringen met eindige energiebronnen, zoals aardolie, waarvan het gebruik in de toekomst steeds efficiënter zal moeten worden.

Duurzaam bouwen: RENOVATIE

Optimalisering

Energiezuinig en klimaatvriendelijk bouwen houdt in:
  • Spitstechnologieën op het vlak van verwarming, warm water en ventilatie.
  • Duurzame energie, zoals zonne-energie of warmtepompen als vervanging van fossiele brandstoffen.
  • Optimale isolatie van kabels/buizen om warmte- of koudeverliezen te beperken.