Vragen en antwoorden

 • Welke hernieuwbare grondstof wordt gebruikt voor NMC Naturefoam®?

  NMC Naturefoam® wordt voornamelijk gemaakt van polyethyleen vervaardigd uit suikerriet. Uit suikerriet wordt ethanol gemaakt, en uit ethanol bio-polyethyleen, de grondstof voor NMC Naturefoam® PE schuimen.
 • Wat is het grote voordeel van hernieuwbare grondstoffen?

  De CO2-uitstoot in het volledige productieproces van het CLIMAFLEX® assortiment met NMC Naturefoam worden tot nul teruggebracht. Bij de productie van de vroegere CLIMAFLEX® formule was dit 62,8 kg CO2 per m³ schuim, bij courante rubberisolatieproducten komen zelfs emissies voor tussen 200-220 kg CO2 per m³ schuim. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen draagt ook bij tot het beschermen van voorraden, want er wordt minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.
 • Wordt in Brazilië het Amazoneregenwoud door het aanleggen van suikerrietplantages verwoest?

  90% van de suikerrietplantages ligt in het centrale zuiden van het land, 2500 kilometer verwijderd van het Amazonewoud en wordt daar maatschappelijk verantwoord bewerkt. Brazilië beschikt over 330 miljoen hectare landbouwgrond. Slechts 1,4% van deze gebieden wordt gebruikt om ethanol uit suikerriet produceren. Het gebruik van landbouwgrond wordt gecontroleerd en bewaakt door de wetgever.
 • Hoe gedragen zich hernieuwbare grondstoffen vanuit het perspectief van de totale milieubalans?

  Naast de positieve klimaat- en energiewaarden wordt voor de totale milieubalans ook gekeken naar andere parameters van hernieuwbare grondstoffen in de landbouw. De leveranciers van NMC proberen deze impact op het milieu altijd te optimaliseren.
 • Waarom heeft NMC de Naturefoam®-schuim ontwikkeld?

  Door de ontwikkeling van Naturefoam® wil NMC haar bijdrage leveren tot het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs dat in het najaar van 2015 werd goedgekeurd. Dit akkoord bepaalt dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot ruim onder de 2 graden om de klimaatverandering tegen te gaan. Door het klimaatvriendelijke materiaal zelf, alsook de isolerende werking van de buisisolatie draagt NMC Naturefoam® dubbel bij om de doelstellingen van het klimaatbeschermingsakkoord te realiseren. Als familiebedrijf beschouwen we Naturefoam® ook als een plicht voor een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming.
 • Waar wordt NMC Naturefoam® actueel toegepast?

  NMC Naturefoam® wordt standaard verwerkt in technische buisisolatie. Daartoe behoren de bekende kwaliteitsmerken NMC CLIMAFLEX® (CLIMAFLEX®, CLIMAFLEX® XT, CLIMAFLEX® STABIL en EXZENTROFLEX® COMPACT). Indien gewenst, worden op vraag van de klant hernieuwbare grondstoffen gebruikt voor verpakkingen en industriële producten.
 • Is NMC Naturefoam® composteerbaar?

  NMC Naturefoam® is een bio-plastic die niet composteerbaar is. Composteerbaarheid zou NMC producten geen milieu- of economisch voordeel bieden. Integendeel! NMC hecht er veel belang aan dat de producten na gebruik in bestaande recyclingsystemen kan worden opgenomen.